The Parsympathetic Repainting

The Grand Illusion

Mycket man inte vet

Det finns så mycket saker inom bygg och teknik att det känns som om det kommer nya saker hela tiden och det är inte så lätt att hålla reda på vad det är för saker. När jag hör ord som small precision pumps så har jag inte så stor koll på vad det betyder och det finns ju så mycket som man inte har så stor koll på. Men det är ju så det är när det är ett område som man inte är så haj på. 
Och det är ju förståeligt, man kan ju inte kunna allt och et är ju så genom hela livet att man inte vet allt och man kommer aldrig att kunna allt heller. Och tur är väl det så att man inte kommer till en punkt då man känner att nu är man klar. Att nu har man lärt sig allt man behöver veta och inte behöver lära sig något nytt. Nej det är underbart att man hela tiden lär sig nya saker och ting.

Bra att veta lite av varje

Ja det är ju skönt att veta lite om allting så att man känner att man har lite koll även om det inte är så mycket. Så kanske man känner igen ett ord eller uttryck och man har ett litet hum om vad det kan vara. Ja det brukar kännas rätt så bra att känna så. Så när man hör ordet small precision pumps så har man ene ide om vad det är för något även om man inte kan förklara i detalj vad det är så får kan ma förklara lite grann vad det är och vad dom gör. Oc det kan ju kännas rätt bra att man kan det och på så vis så fortsätter livet och man lär sig mer och mer. Och det är ju trevligt.